Datadrivna beslut i fokus när Region Uppsala väljer Flowmapper

I en tid då kollektivtrafiken står inför ständiga utmaningar, har Region Uppsala tagit ett stort steg framåt genom att välkomna Flowmapper till sin arsenal av framkomlighetsverktyg. Med en unik kombination av kvalitetssäkrad data, AI och djupgående dataanalys ger Flowmapper en ovärderlig insikt i kollektivtrafikens flöden. Region Uppsala kommer kunna göra preciserade analyser ner till 25-metersnivån, vilket ger insikter i varje potentiell flaskhals och område med låg framkomlighet. Bakom varje datapunkt och algoritm finns en historia om förbättring, effektivitet och ett ständigt strävan efter en smidigare resa för alla.

De kommande sex åren kommer Region Uppsala arbeta långsiktigt och strategiskt med Flowmapper för att ta ett stort steg mot en mer hållbar och tillgänglig framtid för regionens kollektivtrafik med en solid grund av datadrivna insikter och bättre beslutsunderlag som visar vägen framåt.

Detta samarbete markerar början på en ny era där datadrivna beslut kommer att forma framtidens kollektivtrafik i Uppsala, med målet att göra den mer attraktiv och effektiv för alla.

1080x1080 Timo UL

Timo Palokangas, trafikingenjör på Trafik och samhälle i Region Uppsala

"Med Flowmapper kan vi hitta platserna och sträckorna i länet där bussen kör långsammare än den borde – och göra något åt det! Och när vi i samarbete med kommunen sätter in åtgärder, till exempel bussfil, signalprioritering och trafikreglering, kan vi mäta effekterna och väga dem mot kostnaderna för insatsen. Om bussarna kommer fram i stället för att fastna i trafiken får vi mer kollektivtrafik för pengarna, helt enkelt!"

Optimerade tidtabeller, AI formar morgondagens resande

En av de mest spännande aspekterna av vårt samarbete med Region Uppsala är implementeringen av Flowmapper Timetable AI. Denna modul, som är utvecklad med avancerad artificiell intelligens, ger oss möjlighet att omdefiniera hur tidtabeller för kollektivtrafiken skapas och optimeras. Inte bara minskar den risken för mänskliga fel och eliminerar onödig väntetid för resenärerna, men den bidrar också till att förbättra den övergripande punktligheten i vårt kollektivtrafiksystem. Med Flowmapper Timetable AI ser vi fram emot att ta tidtabellerna till nästa nivå av precision och effektivitet.

1080x1080 Eva-Marie office

Eva-Marie Wenehed, produktägare för Flowmapper och trafikplanerare på Tyréns

"Det är med stor glädje vi ser att Region Uppsala valt Flowmapper för att förbättra sin kollektivtrafik. Vårt verktyg bygger på Sveriges största kollektivtrafikdatabas med över 50 miljarder GPS-datapunkter från hela Sveriges kollektivtrafik. Detta samarbete är ett bevis på vår vision om att skapa en datadriven kollektivtrafik där välgrundade beslut  tas utifrån fakta. Vi på Tyréns ser fram emot samarbetet med Region Uppsala och göra skillnad för resenärer, miljön och skapa ett mer hållbart samhälle ”

Vidare är vår förmåga att med hjälp av Flowmapper följa upp och utvärdera effekten av olika åtgärder med faktisk data en viktig milstolpe. Detta säkerställer att investeringar görs där de verkligen gör skillnad och bidrar till en mer kostnadseffektiv användning av skattepengarna. Genom detta samarbete tar vi ett stort steg mot en mer hållbar och tillgänglig framtid för kollektivtrafiken i Uppsala, med en solid grund av datadrivna insikter som guidar oss framåt.

För mer information kontakt
Eva-Marie Wenehed 
Eva-Marie.Wenehed@tyrens.se
+46104522157