Var finns flaskhalsarna i systemet och vad beror dom på? Behöver tidtabellen justeras för att skapa en mer attraktiv linje? Vilka åtgärder skulle skapa maximalt nytta för våra skattemedel? Och vilka effekter fick tidigare genomförda åtgärder?

Med några få knapptryckningar får du svar på dessa och många andra frågor tack vare Flowmapper Analytics. Med oslagbar precision och detaljrikedom visualiseras hur kollektivtrafiken flyter i hela systemet eller längs en linje hela vägen ner på varje enskild avgång.

Du får snabbt en överblick och fördjupad förståelse om t.ex framkomlighet, punktlighet, hastighet, hållplatstid och passagetid. Tack vare +40 miljarder datapunkter som visar faktisk körtid får du också svar på vilka åtgärder som fått önskat effekt på kollektivtrafiken.

 • Visualisera kollektivtrafiken med mycket hög precision
 • Identifiera framkomlighetsbrister i detalj.
 • Kvantifiera kostnaderna för dessa brister.
 • Prognostisera effekten av planerade åtgärder.
 • Följ kollektivtrafikens utveckling över tid.
 • Kontrollera hastighetsefterlevnad.
 • Upprätta tidtabeller efter taktiska körtider.
Flowmapper Analytics - visualiserar kollektivtrafiken

Flowmapper Analytics ger dig olika perspektiv på kollektivtrafiken, Macro för systemperspektivet över en hel stad, kommun eller region och Micro - Linjeperspektivet ner till 25 meters avstånd. Nedan beskrivs dem och hur du kan dra nytta av kraften i datadriven kollektivtrafikplanering!

Macro för systemperspektivet

Med Macro för systemperspektivet i Flowmapper Analytics får du en omedelbar överblick över kollektivtrafikens hälsa i ditt område, oavsett om det är en stad, kommun eller region. På ett ögonblick identifierar du kritiska flaskhalsar, uppfattar punktligheten och granskar var kostnaderna drar iväg på grund av ineffektivitet i bussystemet. Denna överblick hjälper dig att prioritera åtgärder och effektivt allokerar resurser där de behövs mest.

 • Se kollektivtrafikens status i hela systemet.
 • Upptäck kritiska flaskhalsar på sekunder.
 • Kvantifiera ekonomiska effekter av fördröjningar.
 • Omedelbar översikt över punktligheten för hela systemet.
 • Identifiera långsamma sträckor och områden med lågt kollektivtrafikutbud.
 • Uppfatta var och när resurser kan allokeras bättre.
Flowmapper Macro systemperspektivet punktlighet
Punktlighet
På sekunder ser du punktligheten för alla hållplatser i hela systemet. Här är 16% av alla bussar är förtidiga, 33% är i tid och 51% är försenade.
Flowmapper Macro Framkomlighetsspridning
Framkomlighetsspridning

Identifiera de största framkomlighetsbristerna i systemet och kvantifiera trafikeringskostnader för fördröjningarna.

Flowmapper Macro - Bussens medelhastighet
Hastighet
Visst ser du tydligt vilka vägar kollektivtrafiken kör långsammast och var flaskhalsarna finns?
Flowmapper Macro - planerade buss avgångar
Planerad trafik
Få en snabb överblick över linjerna och stråken med störst kollektivtrafikutbud men även områden som saknar tillfredsställande tillgång till kollektivtrafik
Flowmapper Macro - hållplatstid för busstrafiken

Hållplatstid

Analysera samtliga turers hållplatstid och du ser snabbt hur mycket som är onödig hållplatstid samt vilka kostnader som dessa medför.

Micro för linjeperspektivet

Djupdyk in i detaljerna med Micro för linjeperspektivet i Flowmapper Analytics. Utrustad med extremt detaljerad och kvalitetssäkrad data, ges du möjlighet att granska en linje med 25 meters intervall, varje stopp längs vägen och varje enskild avgång. Denna detaljnivå förstärker ditt beslutsunderlag, säkerställer rätt åtgärder på rätt plats och möjliggör en effektiv kommunikation med alla inblandade parter. 

 • Extrem detaljnivå för varje linje och hållplats.
 • Analys på 25 meters intervall för exakta insikter.
 • Visualisera hastighetsvariationer med färgkodning.
 • Öka förståelsen för körtider och potentiella flaskhalsar.
 • Följ upp och optimera punktligheten.
 • Matcha tidtabellen med faktisk körtid och optimera.
 • Uppmärksamma och korrigera ineffektiv kolonnkörning.
 • Se hela bilden, från högtrafik till lågtrafik, för att identifiera variationer och möjligheter.
Flowmapper Micro kartvyer över busstrafikens flöde

Kartvyer

Du kan själv välja olika utseenden och fritt filtrera data som visas i vyerna. Zooma ut och se hela linjen eller varför inte zooma in på en hållplats med en viss avgång?

Flowmapper Micro - 25 meters intervall

25 meters intervall

Med mycket hög detaljrikedom kan du göra precisa och exakta analyser. Varje kurva, varje hållplats, varje farthinder. Med Flowmapper Analytics ser du alla detaljerna.

Flowmapper - Micro färgkodad busslinje

Färgkodad hastighet

Linjen är färgkodad efter hastighet vilket gör det lätt att få en förståelse för var flaskhalsarna kan vara. Kör bussen för fort förbi skolan pga tidigare försening?

Flowmapper Micro - passagetid visualisering

Passagetid

Identifiera framkomlighetsproblem genom att studera hur mycket längre tid det tar att köra i högtrafik jämfört med i lågtrafik.

Flowmapper Micro - punktlighet analys

Punktlighet

Behöver tidtabellen distribueras om? Med Flowmapper Analytics får du svaret på hur stor andel av bussarna som för tidiga, i tid respektive försena på varje hållplats

Flowmapper Micro_Optimal körtid

Optimal körtid

Genom att jämföra den faktiska körtiden med tidtabellen blir det ännu tydligare om tidtabellen behöver anpassas. Hur mycket arbete skulle det krävas att göra det utan Flowmapper?

Flowmapper Micro_Kolonnkörning
Kolonnkörning
Hög turtäthet är positivt men när bussarna kör i kolonn, dvs för nära nästkommande tur, är det slöseri med resurser. Detta är ett helt nytt sätt att illustrera problematiken.

Vi hjälper er igång!

Flowmappers expert team står alltid redo att guida dig från första fundering till optimerad kollektivtrafik. Vi erbjuder inte bara Flowmapper – vi erbjuder även skräddarsydda tjänster för att analysera era specifika busslinjer, resvägar och trafikflöden. Allt för att säkerställa en smidig övergång till en mer effektiv och datadriven kollektivtrafikplanering. 

Klicka på knappen ovan för att komma till kontaktuppgifterna till våra kollegor.