Optimera kollektivtrafiken med våra tjänster som bygger på Flowmappers unika, kvalitetssäkrade data! Vår expertis inom trafikplanering kombinerat med Flowmappers kvalitetssäkrade data, banar väg för en ny era av datadriven kollektivtrafik. Låt oss tillsammans forma en mer tillgänglig och hållbar framtid för kollektivtrafiken.

Nedan beskriver vi ett urval av de tjänster vi utvecklat och optimerat efter svenska marknadens behov. Känn dig trygg att anlita några av marknadens absolut främsta trafikanalytiker som hjälper er göra de bästa investeringarna med maximal avkastning.

Optimerade tidtabeller

Bygger på miljarder data och AI

Vi hjälper dig att skapa en optimal tidtabell och vi använder oss av vår unika Timetable AI. Genom att utgå från faktiska körtider designar vi tidtabeller som minskar väntetider och ökar både punktlighet och kundnöjdheten. Våra skräddarsydda tidtabeller är inte bara teoretiskt ideala, de är praktiskt genomförbara och redo att importeras till system som Rebus, vilket skapar en sömlös övergång från planering till verklighet.

1080x1080 Flowmapper tjänster optimerade tidtabeller

Framkomlighetsstudier

Identifiera rätt åtgärder

Upplev fördelarna med våra framkomlighetsstudier och se trafiksituationen ur ett nytt perspektiv. Genom att analysera varje detalj i era linjenät identifierar vi effektivt flaskhalsar och optimeringsmöjligheter. Vårt team använder högkvalitativ data och branschledande expertis för att ge konkreta rekommendationer som förbättrar framkomligheten samt säkerställer rätt åtgärd på rätt ställe och hög effekt av varje investerad krona. Tillsammans skapar vi smidigare och mer tillförlitliga resvägar för era passagerare.

1080x1080 Flowmapper Framkomlighetsstudier

Potentialstudier

Förutse effekterna

Maximera effekten av era investeringar med våra potentialstudier. Innan ni genomför någon åtgärd, låt oss ge er en datagrundad prognos för dess möjliga utfall. Vi använder avancerad dataanalys för att förutse och kvantifiera effekterna av era insatser. Detta säkerställer att ni fattar välunderbyggda beslut som styr er kollektivtrafik i rätt riktning mot en mer effektiv och attraktiv framtid för era resenärer.

1080x1080 Flowmapper Potentialstudie

Åtgärdsanalyser

Utvärdera effekterna av investeringen

Genomförda åtgärder ska leda till mätbara förbättringar. Med åtgärdsanalysen levererar vi konkreta resultat på era genomförda framkomlighetsåtgärder, med en tydlig före-och-efter-bild. Vår analys möjliggör strategiska justeringar och för att säkerställa varje investering bidrar till en bättre reseupplevelse och en effektivare trafikmiljö.

1080x1080 Flowmapper Åtgärdsanalyser

Nyckeltalsrapport

Nyckeltalen för fortsatt utveckling

Uppföljning är avgörande, det är det enda sättet att hitta effektsamband och utveckla kollektivtrafiken i rätt riktning. Vår unika paketering av nyckeltal från Indicator presenteras i ett överskådligt format. Rapporterna kan levereras månatligen eller som en årlig uppföljning likt ett bokslut som visar kollektivtrafikens utveckling och framsteg.

Våra nyckeltalsrapporter omvandlar data till förståelse. Denna rapport ger er en tydlig bild av var ni står och ett strategiskt underlag för er fortsatta utveckling för en framtid där kollektivtrafiken inte bara växer, utan blomstrar.

1080x1080 Flowmapper Nyckeltalsrapporter

Vad kan vi hjälpa dig med?

Fyll i formuläret och välj vilka tjänster du önskar att vi hjälper dig med. Vi återkommer till dig för att boka in ett samtal för att stötta er på bästa sätt.