Datan som används i Flowmapper är kostnadsfri och öppen statlig data. Tyvärr håller den datan inte den nivå på kvalitét som krävs för att optimera kollektivtrafiken i Sverige. Tyréns unika processer och kunskap säkerställer att Flowmapper erbjuder högsta möjliga kvalitét så att du kan fokusera på att analysera data istället för att leta efter den.

Utan data från bussarna hade det inte varit möjligt att utveckla Flowmapper, det är lätt att förstå. Men utan kvalitetssäkring, datamodellering och kraftfull visualisering blir aldrig data till insikter, det vet alla som jobbat med data. När vi utvecklat Flowmapper har vi löst detta och mer där till.

Data 1080x1080 - Flowmapper

Myndigheter har ofta politiska direktiv att tillgängliggöra offentlig data för innovation. En standard som definierats av Google, GTFS, har möjliggjort tillgängliggörande av kollektivtrafikdata via Samtrafiken. Denna data innehåller inte bara statisk information utan uppdateras varannan sekund med bussarnas positioner. Detta ger en unik möjlighet att tillgängliggöra realtidsdata.

Datan samlas in och sparas i en stor databas dygnet runt, året om. Vi har valt att inte förlita oss på tredje part för insamling för att behålla kontrollen och säkerställa kvalitetssäkring av datan. Vi använder oss av en robust realtidstjänst hos Samtrafiken och senaste molntekniken vilket ger sällan driftstörningar.

"Vi har kollektivtrafikens, i särklass, bästa data!"

Martin Bergström, Data scientist Tyréns

Maximerad datahantering med modern big-data teknik

Tack vare modern big-data teknik är datavolymer hanterbara. Vi separerar storage från compute vilket gör hanteringen enkel. Varje gång vi bygger upp kvalitetssäkrade tabeller börjar vi från rådata vilket betyder att eventuella åtgärder genomförs sedan tidernas begynnelse. Detta är möjligt till en låg kostnad tack vare smart partitionering, klustrande och spatiala index.

Extremt höga krav på kvalité

Vi sparar datan så nära det maskin-genererade originalformatet som möjligt och kan därför skapa mycket logik som kvalitetsfiltrerar datan. Vi jämför förväntade turer med faktiskt utfall för att säkerställa korrekta kopplingar. Vi har också utvecklat metoder för att interpolera data och skapa en sammanhängande datamodell.

1080x800 Flowmapper puffar hemsidan 4

Vår data ger mer än bara siffror, du får riktiga insikter

Vi har en datakvalitet i världsklass. Vi räknar ut angöringar i efterhand och har därför inte samma beroende av korrekt mänsklig input. Tillsammans med vår branschkunskap kan vi utvinna insikter istället för bara data. Det skapar riktiga insikter som ger mer än bara data.

"Värdet på databasen är enorm för våra kunder"

Martin Bergström, Data scientist Tyréns

Automatiserad spatial bearbetning för världsklass data

Vi använder den bästa molnplattformen för storskalig spatial bearbetning för att frigöra oss från felbenägen mänsklig input. Vi förlitar oss uteslutande på högkvalitativ maskin-genererad data för tid och plats oavsett volym. Detta ger en unik datakvalitet i världsklass. Vi kan använda datan för att skapa värde för kollektivtrafikresenärer och klimatet. Detta är ett bra exempel på när offentlig data skapar verkligt värde.

1080x800 Flowmapper puffar hemsidan 1

Vi berättar gärna mer

Flowmappers expertteam står alltid redo att guida dig från förta fundering till optimerad kollektivtrafik. Vi erbjuder inte bara Flowmapper – vi erbjuder även skräddarsydda tjänster för att analysera era specifika busslinjer, resvägar och trafikflöden. Allt för att säkerställa en smidig övergång till en mer effektiv och datadriven kollektivtrafikplanering.