Sundbybergs stad & datadriven kollektivtrafikplanering

I denna intervju med Niklas Petrov, trafikplanerare i Sundbybergs stad, utforskar vi hur Niklas och hans team har arbetar systematisk med att förbättra kollektivtrafikplaneringen med hjälp av Flowmapper.

Niklas introduceras till Flowmapper när han började sin tjänst på Sundbybergs stad. Hans företrädare hade inlett ett arbete med Flowmapper och Niklas tog över stafettpinnen.

”Vi diskuterade internt om vilka verktyg som kunde hjälpa oss att fylla våra luckor inom trafikplaneringen. Vi såg en potential i Flowmapper eftersom det är det enda verktyget som kan visualisera och låter oss analysera en sådan stor mängd data.”

Flowmapper har inte bara varit ett verktyg för att analysera data, utan är också en plattform för ett proaktivt arbetssätt. Niklas har använt verktyget för att analysera trafikdata i stora projekt, inklusive för, mellan och efterstudier, vilket har gett viktiga insikter om trafikens framkomlighet och de åtgärder som har gjorts, men inte minst de som behöver göras.

"Förmågan att hantera och visualisera så stora mängder data är imponerande. Det vore ohanterbart med våra manuella metoder"

Niklas Petrov, trafikplanerare i Sundbybergs stad

Nu vill de ta steget till att få in i Flowmapper i varje projektprocess i staden. Ibland kan dessa typer av investeringar vara svåra att motivera i organisationer, men eftersom Niklas använder Flowmapper som en del i utvärderingen av projekten skapar detta ett stort mervärde för organisationen.

"Kvalitetssäkringen av projektet som Flowmapper erbjuder motiverar vida investeringen"

Niklas Petrov, trafikplanerare i Sundbybergs stad

Flowmapper, mer än bara busstrafik

Niklas har överraskats att Flowmapper inte bara representerar busstrafik. Verktygets analys påverkar hela trafiksystemet, vilket ger en mer övergripande förståelse för trafikflöden och framkomlighetsproblem i Sundbyberg.

"Flowmapper ger oss möjlighet att kvantifiera behov på olika platser och fatta välgrundade beslut om var vi ska fokusera våra ansträngningar och investeringar" förklarar Niklas.

Optimerade data och effektivt beslutsfattande

En av de stora fördelarna med Flowmapper är, enligt Niklas, verktygets förmåga att spara tid och öka effektiviteten. Tack vare Flowmapper kan han snabbt analysera data och göra mer informerade beslut, vilket tidigare krävde mycket tidskrävande manuella observationer.

Niklas betonar också vikten av Flowmappers visualiseringsfunktioner. Det gör det möjligt att presentera komplexa analyser på ett enkelt och lättförståeligt sätt för beslutsfattare, politiker och andra intressenter.

"Att kunna visualisera, analysera och visa konkreta förbättringar på kollektivtrafiken är ovärderligt för oss"

Niklas Petrov, trafikplanerare i Sundbybergs stad

Lär dig mer om Flowmapper 

Vill du också jobba datadrivet med kollektivtrafiken i din stad? Vi hjälper dig att komma igång och skapa en optimal kollektivtrafik med oslagbara verktyget Flowmapper med unik kvalitetssäkrad data.

 

Kontakta oss så hjälper vi dig igång