Flowmapper - framtiden för Malmös kollektivtrafik

Malmö, är en av Sveriges snabbast växande storstad och är hem för över 350 000 invånare. Nu står Malmö Stad inför en spännande omvandling i sitt kollektivtrafiksystem. Med hjälp av Flowmapper Analytics har Skånetrafiken och Malmö Stad tagit ett avgörande steg mot att revolutionera stadens kollektivtrafik.

Med hjälp av Flowmappers avancerade analysverktyg, som bearbetar positionssignaler från stadens bussar varje sekund, skapas en oöverträffad överblick över trafikflödet. Skånetrafiken och Malmö Stad kan nu enkelt identifiera var trafiken flyter smidigt och var åtgärder krävs för att förbättra både punktlighet och framkomlighet.

"Alla tittar på samma objektiva data vilket ger oss bättre beslutsunderlag"

Emma Morin, kollektivtrafikstrateg på Skånetrafiken

Genom Flowmapper har nu Skånetrafiken och Malmö Stad tillgång till samma datapunkter och analyser och tillsammans kan de utforma en mer attraktiv och effektiv kollektivtrafik för staden.

Framtidsinriktade satsningar

Malmö stad nyttjar även det datadrivna verktyget Flowmapper Analytics för att ta fram underlag till förstudier för infrastrukturåtgärder och som indata till trafiksimuleringsmodeller.

"Flowmappers data ger oss en realistisk bild av tidigare svårmätta parametrar och möjliggör nya analyser med historisk data."

Oskar Kryh, trafikanalytiker på Malmö stad.

Inom kommunen pågår ständigt arbetet med att förbättra kollektivtrafiken till förmån för resenärer och miljön, och här har Flowmapper varit till stor hjälp.

- Vi är alltid intresserade av att bredda antalet datakällor vi använder när vi gör våra analyser. Flowmapper ger möjlighet att titta på ny typ av data, som inte funnits tillgänglig tidigare, fastslår Oskar Kryh.

Utvecklandet av kollektivtrafiken i Malmö fortsätter: nyligen var Malmö först i Europa med att införa en 24-meter lång buss – som är helt eldriven. Detta är en del i satsningen "Storstadspaketet Malmö" som ska förbättra kollektivtrafiken i Malmö till år 2027, med bland annat fler eldrivna expressbussar. Genom att Flowmapper används som underlag, skapas möjlighet att följa upp satsningen, kvantifiera den och utvärdera den. 

Punktlig tidtabell och nöjdare kund

Hanna Larsson, projektledare för infrastruktur på Skånetrafiken, har arbetat med att plocka ut data från Flowmapper för att studera hur körtider varierar på olika delsträckor där kommande Malmöexpresslinjer ska köras.

- Vi behövde ett analysverktyg där vi kan studera medelhastigheten men också spridningen i körtid, säger Hanna Larsson.

Stor körtidsspridning medför att det är svårt att skapa en punktlig tidtabell. Med hjälp av Flowmapper kan platser med framkomlighetsproblem enkelt identifieras och visualiseras på en karta för att enkelt skapa åtgärder.

"Tack vare Flowmapper blir valet av framkomlighetsåtgärder och insatser mer faktabaserade och enklare att motivera."

Hanna Larsson, projektledare för infrastruktur, Skånetrafiken

Lär dig mer om Flowmapper Analytics 

Vill du också jobba datadrivet med kollektivtrafiken i din stad? Flowmapper Analytics hjälper er att följa upp åtgärder som gjorts, och identifiera vilka problemområden som finns. Kontakta oss så berättar vi gärna mer!