Uppsala kommun

Uppsala kommun har 12 busslinjer i innerstaden - kollektivtrafik som bidrar till en tillgänglig och hållbar stad för de drygt 237 000 invånarna. Uppsala satsar på att skapa effektiv och attraktiv kollektivtrafik, och nu tar de hjälp av Flowmapper Analytics. 

Ta del av hur Uppsala kommun nyttjar det datadrivna verktyget för att analysera kollektivtrafikens framkomlighet, samarbeta med regionen och för att svara på allmänhetens frågor!

Niclas Andersson arbetar på Uppsala kommun som strategisk samhällsplanerare med inriktning på trafik och mobilitet, och då är frågor som rör kollektivtrafik och framkomlighet självklart en del av vardagen.

Nyligen har Niclas börjat arbeta i Flowmapper Analytics, och vi fick möjlighet att prata lite med honom om hans upplevelser av det allomfattande analysverktyget som baseras på realtidsdata från bussarnas platsposition.

- Flowmapper ger större möjlighet att identifiera hur problem ser ut, och se problemen från olika perspektiv. I och med att det är så mycket data har man en väldigt god grund att dra slutsatser från, säger Niclas.

Flowmapper Analytics möjliggör mer detaljerade och nyanserade analyser av kollektivtrafikens framkomlighet. Verktyget kan användas för att undersöka hur det ser ut i en korsning vid en viss tid, en viss dag, för en specifik linje. När Uppsala kommun, som är en uppdragstyrd organisation, får en handlingsplan för framkomlighet, kan Niclas med hjälp av Analytics identifiera exakt vilka områden som har störst påverkan på bussarnas framkomlighet och punktighet.

"Datan och utformningen i Analytics är glasklar"

Niclas Andersson, Samhällsplanerare, Uppsala Kommun

Verktyget möjliggör även att Uppsala kommun kan svara på allmänhetens frågor om kollektivtrafiken. Niclas ger exemplet där en invånare upplever att bussarna kör för snabbt utanför sina barns förskola. Med hjälp av Analytics kan Niclas undersöka om detta stämmer, och efter det åtgärda eventuella felaktigheter i dialog med operatören.

Att ha en gemensam problembild förbättrar samarbeten mellan kommun, kollektivtrafikhuvudman och operatör, och Niclas lyfter fram att förankra beslut och analyser i data kommer förbättra samarbetet mellan aktörerna.

- Folk kan idag ha olika upplevelser av vad ett problem är - så att kunna ha data som stödjer eller säger emot påståenden är väldigt bra. För den här typen av data ljuger inte, säger Niclas.

Innan Flowmapper Analytics genomförde Uppsala kommun analyser framför allt genom att köpa in konsulttjänster, berättar Niclas.

- Det är ett tidskrävande arbete som visserligen ger bra resultat, men som är ganska statiskt. Man kollar på en viss period, och på medelhastigheten som kanske inte säger så jättemycket egentligen.

Med Flowmapper Analytics kan de som arbetar med kollektivtrafik göra detaljerade analyser av bussarnas framkomlighet och punktlighet. Med mer data, fler analysmöjligheter och unika resultat följer möjligheten att prata om bussarnas framkomlighet och punktlighet på nya sätt, där restidsspridning är ett begrepp som introducerats genom verktyget. Att kunna studera restidsspridningen är dock bara en bonus menar Niclas

"Analytics restidsspridning är väldigt värdefull, nästan som grädden på moset - verktyget är en game changer."

Niclas Andersson, Samhällsplanerare, Uppsala Kommun