Hur kan vi förbättra punktligheten?

I Skånetrafikens verksamhetsberättelse för år 2022 lyfts punktligheten som en av de viktigaste aspekterna för kundnöjdhet. Just punktlighet är en av de frågor som digitaliseringen kan bidra mest med både genom enklare uppföljning och genom bättre tidtabeller som är enklare att följa så att punktligheten blir högre.  

 

Jag läste i verksamhetsberättelse för år 2022 att det är punktligheten som påverkar kundnöjdheten mest. Det får mig att vilja reflektera över hur vi i branschen egentligen följer upp detta viktiga mått det här gäller inte bara Skånetrafiken utan alla RKM:er.

Idag följs punktligheten upp vid reglerhållplaster och ändhållplatser. Det här vet alla som jobbar i branschen. Det innebär att tidtabeller till exempel planeras på ett sätt som gör att vi ska få hög punktlighet vid just reglerhållplaster man lägger helt enkelt till tid för att bussen inte ska bli sen. Det syns jättetydligt när vi följer upp punktligheten på alla hållplatser. I grafen nedan syns punktligheten på alla hållplatser utmed en linje, hållplatserna är i kronologisk ordning. De staplar som har en starkare färg är reglerhållplatser och som du ser har alla en högre punktlighet än föregående hållplats.

Det här mönstret är genomgående. Jämför vi punktligheten vid Skånes alla reglerhållplatser med icke reglerhållplatser så ser vi att andelen försenade turer vid reglerhållplatser är ca 23 % och andelen försenade turer vid övriga hållplatser är ca 33 %. Tidsspannet för att vara i tid är enligt vår definition inom -1 min till +1,5 min.

Man kan resonera om att detta beror på att man vill ha en snabb restid och därför föredrar att bussen är lite sen mellan reglerhållplatserna men jag tror att detta framför allt är en konsekvens av att vi historiskt lagt tidtabeller manuellt vilket gjort det ohanterbart att differentiera tidtabellen efter hur restiden förändras under dygnet. Man har helt enkelt samma tidtabell för tidsperioder som är ganska olika. Så här jobbar vi fortfarande.

Att bussen är i tid på reglerhållplatser är så klart bra, men jag tror att det är ganska få resenärer som bryr sig om huruvida deras hållplats är en reglerhållplats.

Jag tror att kundnöjdheten skulle öka om branschen följde upp punktlighet vid alla hållplatser och planerade tidtabeller efter hur restiden varierar.

Om vi skulle bygga tidtabeller helt automatiskt baserat på smarta algoritmer och data kan vi bygga helt neutrala tidtabeller som endast syftar till att spegla verkligheten i så hög grad som möjligt. Tidtabeller utan taktiska inslag som syftar till att optimera incitament eller måluppfyllelse.

 

Kontakta oss så hjälper vi dig igång 

 

Fler nyheter