'Innovation för mobilitet' framhäver Flowmapper

Innovationsföretagens rapport delar insikter, trender och tekniker som är centrala, och många gånger helt nödvändiga, för att driva framtidens hållbara mobilitetslösningar. I deras rapport lyfts  Flowmapper fram som en digital lösning som bidrar till hållbara städer genom att optimera trafikflödena.

I rapporten beskrivs Flowmappers utveckling via Tyréns innovationsprogram, till att bli en färdig produkt som bidrar till hållbar mobilitet. 

"Flowmapper hjälper oss förstå systemnivådata för att spara resurser och göra datan läsbar för hållbara beslut"

 Elouise Le Veau, innovationscoach och tidigare trafikplanerare på Tyréns. 

För Flowmapper betyder hållbar mobilitet ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara ressätt, där vi använder våra resurser på optimalt sätt för att gynna flest resenärer utan att belasta miljön.

Läs om Flowmapper i Innovationsföretagens rapport här.

 

Lär dig mer om Flowmapper 

Vill du också jobba datadrivet med kollektivtrafiken i din stad? 

 

Lär dig mer om Analytics