Flowmapper Indicator, en avancerad nyckeltalsrapport

Flowmapper Indicator är ett verktyg som enkelt skräddarsyr din nyckeltalsrapport inom kollektivtrafiken. Målet är att skapa nyckeltal från 40 miljarder datapunkter som ska agera nationell standard, och att bidra med att göra kollektivtrafiken mätbar, hållbar och mer attraktiv för resenärer.

 

Indicator använder Flowmappers kvalitetssäkrade data för att ge dig en detaljerad översikt över hur kollektivtrafiklinjer presterar. Indicator skapar en nyckeltalsrapport på 11 sekunder från 40 miljader datapunkter, så du får en intuitiv bild av linjernas effektivitet och attraktivitet.

En nationell standard i sikte

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), har haft svårt att hitta rättvisande jämförelsetal, och pausade därför sina Öppna jämförelser för kollektivtrafik.

Indicators nyckeltal tas fram tillsammans med en referensgrupp bestående av trafik- och framkomlighetsexpeter, inklusive bidrag från UL, Malmö stad och Skånetrafiken. Rapporterna ger möjlighet till samtliga kollektivtrafiksaktörer att förhålla sig till gemensamma mätetal och jämföra sina resultat med andra städer och aktörer i Sverige, för att säkerställa attraktivitet och konkurrenskraftighet. Indicator har potentialen att bli branschstandarden.

"Kunder efterfrågar detta underlag för att göra kollektivtrafiken attraktivare genom uppföljning och analys, som nyckeltalsrapporter"

500x500 Eva-marie Wenehed
Eva-Marie Wenehed, produktägare av Flowmapper på Tyréns.

Ständiga förbättringar för kollektivtrafiken

Med Indicator får du insikter om linjestäckningar, framkomlighetsproblem, hållplatsavstånd och punktligheten. Dessa data hjälper till att identifiera var det finns möjligheter för tid- och kostnadsbesparingar, och hur kollektivtrafiken kan bli mer gynnsam för samhället.

 

Lär dig mer om Flowmapper Indicator 

Vill du också jobba datadrivet med kollektivtrafiken i din stad? 

 

Kontakta oss för mer info!