800 miljoner skäl att revolutionera kollektivtrafiken

Välkommen till en värld där kollektivtrafiken inte bara är ett transportmedel, utan en livsstilsförändrare! Tänk dig en morgon där din bussresa är lika förutsägbar som din första kopp kaffe. Där varje resa är ett löfte om effektivitet och punktlighet. Men hur uppnår vi denna dröm? Svaret ligger i att adressera kollektivtrafikens största fiende – bristande framkomlighet. 

Den ekonomiska kostnaden och negativ spiral 

Först, låt oss sätta siffror på problemet. Visste du att bristande framkomlighet i vår kollektivtrafik idag kostar samhället ungefär 800 miljoner kronor årligen? Detta är inte bara siffror på ett papper; det är förlorade möjligheter, stressade morgnar, och förlorad tid för tusentals människor. 

När framkomligheten minskar, förlängs restiderna. Det krävs fler fordon för att upprätthålla samma service, vilket leder till högre kostnader eller färre avgångar. Färre avgångar och längre restider driver bort resenärer och bidrar till mer trafik på vägarna. Detta förvärrar i sin tur framkomligheten ytterligare – en ond cirkel. 

Insikter tänder många ljus i tunneln 

Genom att analysera omfattande GPS-data från Sveriges kollektivtrafiksystem har vi kartlagt problematiken med framkomligheten. Vi har identifierat var och hur mycket tid som förloras på grund av bristande framkomlighet. Vår studie omfattar alla regioner som lämnar sin GPS-data till Trafiklab vilket motsvarar ca 2/3 av all kollektivtrafik. För övriga regioner har en uppskattning gjorts utifrån regionens geografiska förutsättningar och kollektivtrafikens omsättning. Resultatet visar på både regionala skillnader och gemensamma utmaningar. 

Men det finns hopp! Vår forskning avslöjar en potential för ekonomiska vinster på upp till 509 miljoner kronor årligen genom att förbättra framkomligheten. Tänk er vad vi kan göra med dessa pengar – fler avgångar, snabbare linjer, och kanske till och med helt nya transportkoncept! 

Det är dags att bryta den negativa spiralen. Genom att fokusera på framkomligheten kan vi omvandla hela kollektivtrafiksystemet. Det handlar inte bara om att spara pengar – det handlar om att erbjuda en service som lockar fler att välja bussen framför bilen. Och i förlängningen, att bidra till en mer hållbar och trivsam stadsmiljö för oss alla. 

Ta steget du med, vänta inte 

Låt oss inte vänta på framtiden för att se förändring. Den resan börjar här och nu, med varje beslut vi tar för att förbättra vår kollektivtrafik. Tillsammans kan vi göra varje resa inte bara möjlig, men också njutbar. Bli en del av denna förändring och låt oss tillsammans skapa en kollektivtrafik som inte bara fungerar, men också inspirerar. 

Kom ihåg, varje resa räknas. Varje förbättring gör skillnad. 

 

Kontakta oss så hjälper vi dig igång