*50 miljarder mars 2024, ökar med ca 2 miljarder datapunkter per månad

Slut på gissningsleken & dåliga beslutsunderlag

På sekunder tar du del av miljarder optimerade och kvalitetssäkrade datapunkter från faktiska körtider i ett mycket enkelt och visuellt gränssnitt. Kördatan ökar dessutom med 2 miljarder varje månad, året om. Flowmapper ger dig därför helt nya möjligheter att visualisera, analysera och effektivisera kollektivtrafiken.

Hela bussystemet visualiseras på en karta med färgstatus så att du omedelbart ser var de största utmaningar finns i just ditt kollektivtrafiknät. Öka detaljrikedomen, zooma in, för att se varje linje, varje buss i varje kurva och busshållplats. Mellanrummet mellan datapunkterna är endast 25 m.

Utifrån all denna kördata kan du automatiskt skapa tidtabeller som tar bort onödig väntetid och ökar punktligheten med hjälp av AI.

Dator Analytics skärm

"Verktyget är en gamechanger"

Niclas Andersson, Uppsala kommun

Flowmapper - datadriven kollektivtrafikplanering

Flowmapper är en webb app, en SaaS lösning vilket gör den tillgänglig överallt till alla när som helst! Följ länkarna nedan för att lära dig mer om Flowmapper och förstå varför så många är så överväldigade av möjligheterna med datadriven kollektivtrafik planering.
Macro planerade turer
Indicator
Data 1080x1080 - Flowmapper

Analytics

Visualisera miljarder data på karta. Genom att kombinera illustrativa kartor med informativa grafer, kan du analysera med unik noggrannhet. Filtrera, djupdyk eller zooma ut och upplev kraften som ett datadrivet arbetssätt ger.

Indicator

Hur stor effekt gav åtgärden? Är linjesträckningen bra? Går det snabbt för bussen att komma fram? Kommer bussen när resenärerna vill åka? Dessa och många frågor där till får du svar på när du använder Indicator.

Kollektivtrafikdata

Att använda data som underlag för att optimera kollektivtrafiken ställer mycket höga krav på att dessa håller mycket hög kvalitet. Därför har vi utvecklat en unik process som säkerställer kvalitet i världsklass.

Kommuner

Skapar en effektiv infrastruktur utifrån bättre insikter med data på karta som visualiseras i grafer och diagram.

 • Optimera infrastrukturplaneringen
 • Förutse trafikproblem
 • Främja hållbarhet
 • Effektivisera resursanvändningen
 • Ta datadrivna beslut

Kollektivtrafikmyndigheter

Använder Flowmapper för att skapa en effektiv och hållbar busstrafik.

 • Bättre förstå rörelsemönster
 • Identifiera ineffektivitet
 • Optimera resurserna

"Valet av framkomlighetsåtgärder blir tydligare och enklare att motivera"

Hanna Larsson, Skånetrafiken

Bussoperatörer

Förbättrar det kollektiva resandet genom automatiskt genererade tidtabeller utifrån faktisk kördata med hjälp av AI.

•    Skapa automatiska tidtabeller
•    Utvärdering av restidsvinster
•    Effektivisera bussflottan 
•    Avsevärt bättre beslutsunderlag

Trafikkonsulter

Analyserar kollektivtrafiken och föreslår träffsäkra åtgärdsförslag som valideras utifrån kördata.

•    Effektivt arbetssätt och snabba insikter 
•    Framkomlighetsutredningar med välgrundade åtgärdsförslag
•    Detaljprojektering utifrån faktiska behov
•    Analyser av kollektivtrafiksystemet

Dålig punktlighet? Inte med Flowmapper!

 

Flowmapper hjälper dig att kommunicera och samordna kollektivtrafiken och arbeta datadrivet. Du får ett bättre beslutsunderlag som också låter dig följa upp och förbättra kollektivtrafiken baserat på relevanta nyckeltalsrapporter. Du kan till och med jämföra busslinjer mot varandra och se linjernas hastighet, punktlighet, hållplatsavstånd, turtäthet och genhet.

Många tycker dock att det mest kraftfulla är att du får insikter om var investeringar gör störst nytta vilket sparar stora summor skattemedel.

Flowmapper är den enda lösningen på marknaden som visar hur kollektivtrafiken faktiskt fungerar och hjälper dig skapa en mer attraktiv kollektivtrafik för invånarna.

 • En svensk innovation från Tyréns
 • Svenska trafikexperter stöttar dig
 • Optimerad, kostnadsfri och unik data
 • Datapunkter varje 25 m längs hela linjen
 • Enkelt gränssnitt och enkelt att komma igång
 • Historiska data ger dig en tidsmaskin
 • Följ upp trafikåtgärderna med data

Kontakta oss

Växel till Tyréns: 010-452 20 00

Mejl: flowmapper@tyrens.se

Eva-Marie Wenehed
Produktägare Flowmapper och trafikplanerare
+46104522157

eva-marie.wenehed@tyrens.se

Sophia Hammarberg
Trafik- och stadsplanerare
+46104523152

sophia.hammarberg@tyrens.se

Philip Lundahl
Key Account Manager
+46722099628

philip.lundahl@tyrens.se

Martin Bergström
Data Engineer

martin.bergstrom2@tyrens.se

Patrik Mälarholm
Marknadschef

patrik.malarholm@tyrens.se

Vi är proffs på datadriven kollektivtrafikplanering

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster? Vi hjälper dig hela vägen från en nyfiken fråga till en färdig implementering för optimerad kollektivtrafik!