Flowmapper

För morgondagens kollektivtrafik

Kontakta oss

Flowmapper hjälper er att göra kollektivtrafiken effektiv och attraktiv.

Varför Flowmapper?

Det händer något spännande när man får tillgång till data. Plötsligt framgår det hur saker faktiskt fungerar. Gamla sanningar ifrågasätts. Förutfattade meningar och teorier bekräftas eller dementeras. Problem nyanseras. Samarbetet med andra aktörer förenklas genom en gemensam problembild. 

Flowmappers erbjudande grundar sig i unik data som tagits fram för att hjälpa kommuner, kollektivtrafikhuvudmän och operatörer att planera en mer attraktiv och effektiv kollektivtrafik - baserat på fakta. Genom att arbeta datadrivet kan ni säkerställa att rätt satsningar görs, och att de får önskad effekt. Med Flowmappers analysverktyg, nyckeltalsrapporter och en tidtabellsgenerator blir arbetet med gator, bussar och städer smartare och smidigare.

Flowmapper är den enda tjänsten på marknaden som visar hur kollektivtrafiken faktiskt fungerar. Det ger er möjligheten att ligga i framkant när det kommer till kollektivtrafikens framkomlighet och punktlighet. 

 

Förbättra punktlighet och framkomlighet, för effektiv kollektivtrafik och hållbar mobilitet

Flowmappers erbjudande underlättar arbetet med att utforma högkvalitativ och hållbar kollektivtrafik. Med bara ett par sekunders mellanrum skickar alla bussar i Sverige iväg en positionsdata. Vi samlar in, filtrerar och visualiserar datan i flödeskartor som är en direkt spegling av verkligheten.

Visualisera
Flowmapper visar miljontals positionspunkter från bussar i din stad, i ett användarvänligt, flexibelt verktyg. Nyttja verktyget själv eller ta hjälp av våra experter. Filtrera, djupdyk eller zooma ut och upplev kraften som ett datadrivet arbetssätt ger.

Analysera
Hur snabbt kör bussen en söndagsmorgon jämfört med rusningstrafik en måndag? Vilka regleringstider är alldeles för långa, och på vilka sträckor är bussen alltid sen? Med Flowmapper kan ni göra noggrannare analyser än någonsin tidigare, för att skapa den mest effektiva och attraktiva kollektivtrafiken.

Effektivisera
Analyser som tidigare tagit timmar i anspråk, kan ni nu göra på några minuter och dessutom med bättre underlag. Flowmapper frigör tid, som gör att ni kan arbeta mer proaktivt och strategiskt med kollektivtrafiken.

Förbättra samarbetet
Med ett gemensamt faktabaserat underlag för samarbetet med kollektivtrafiken, kan kommun, kollektivtrafikhuvudmän och operatör förbättra sitt samarbete och kollektivtrafiken.

Vår vision är en smartare kollektivtrafik som är hållbar, attraktiv och datadriven.