Flowmapper

Identifierar och kvantifierar framkomlighetsbrister i kollektivtrafiken med en unik noggrannhet.

Kontakta oss

Du behöver inte längre gissa hur kollektivtrafiken flyter.

Vi har inte råd att genomföra fel åtgärder i kollektivtrafiksystemet. Kollektivtrafiken är för viktig för samhället och vi vill se en klok användning av våra skattemedel.​

Nu behöver vi inte längre gissa var de största framkomlighetsbristerna finns, hur ofta de uppkommer och hur stora konsekvenser de ger. Flowmapper ger svar på dessa frågor, snabbt enkelt och tillförlitligt.

Frågan är om du som trafikplanerare har råd att inte använda Flowmapper.

Välkommen att se ett inspelat webbinarium som visar de nya funktionerna