Flowmapper

Kontakta oss

Flowmapper visualiserar kollektivtrafikflöden. 

I hur många sekunder hindras bussar av signalkorsningar, köer och gupp? Hur förändras framkomligheten över dygnet? Hur skiljer sig hastigheten mellan linjens olika riktningarna? Är några av de frågor som Flowmapper ger svar på.​

Flowmapper använder den positionsdata som kollektivtrafikfordon (bussar så väl som spårvagnar och tåg) sänder ifrån sig med ett par sekunders mellanrum. Det ger användaren ett enkelt men kraftfullt verktyg för att identifiera och kvantifiera framkomligheten utifrån miljontals punkter. En mängd analyser kan sedan göras i webbplattformen- snabbt, enkelt och tillförlitligt.​

Flowmapper är en tjänst som i första hand vänder sig till trafikplanerare runt om i landet. Det finns flera olika sätt att ta del av Flowmappers data, välj det som passar er.​