Flowmapper

Flowmapper en analysplattform som samlar in och lagrar data från kollektivtrafikfordon löpande, vilket gör det möjligt att analysera med unik noggrannhet.

Flowmapper visar dig hur kollektivtrafiken faktiskt fungerar.

Boka demo

Varför Flowmapper?

Att förstå hur kollektivtrafiken faktiskt fungerar kan både vara tidskrävande, kostsamt och svårt. Bristen på tillgängliga data från kollektivtrafikfordon gör att analysarbetet tar tid och dessutom är det svårt att dra kvalitativa slutsatser och skapa bra beslutsunderlag för exempelvis framkomlighetsåtgärder eller linjeoptimering. Med Flowmapper får du snabbt en överblick över trafikläget i en enkel och visuell analysplattform.

Med Flowmapper behöver du inte längre gissa hur kollektivtrafiken flyter

Flowmapper samlar in och lagrar data från kollektivtrafikfordon löpande, vilket gör det möjligt att analysera framkomlighet med en unik noggrannhet. De miljontals datapunkterna ger användaren en unik möjlighet att i detalj studera var åtgärder bör prioriteras för att minska restider, förbättra trafikflödet och få bort flaskhalsar i kollektivtrafiken. Flowmapper samlar in och lagrar data löpande vilket även gör det möjligt att studera förändringar över tid och följa upp åtgärder.

Tre sätt att använda Flowmapper

Flowmapper har fler olika vyer som synliggör olika aspekter av framkomlighet i trafiken. Det gör verktyget lättanvänt utifrån en rad användningsområden.

Analys av kollektivtrafik

Flowmapper analyserar framkomligheten i ert kollektivtrafiksystem och identifierar trafikproblem i städer. Vi ger dig förslag på åtgärder fö...

Optimering av tidtabeller

Minska restiden och få nöjdare kunder. Flowmapper visar hur restiden varierar mellan olika turer och hur du med olika justeringar kan optimera tidtabeller.

Förbättrade trafikflöden

Ett bra trafikflöde under hela dygnet medför stora vinster för resenärer, miljön och kollektivtrafiken. Den stora mängden data som Flowmappe...

Vår vision är en perfekt optimerad kollektivtrafik – utan förseningar och till en låg kostnad.