Welcome to a world of insights and innovations in public transport. Discover our in-depth blogs, inspiring interviews, and insightful features highlighting the latest developments and trends in data-driven public transport planning.

Here we bring together the voices and experiences of industry experts and visionaries to provide you with new knowledge and inspiration. Dive into our rich content and get inspired to reach new heights in your public transport journey.

Datanalyser halverar anläggningskostnader i Södertälje

Södetälje kommuns samarbete med Region Stockholm och Nobina, och hur datadrivna beslut kan forma framtiden för hållbar kollektivtrafik.

Nobinas Framkomlighetsrapport 2023

7 insikter om Nobinas Framkomlighetsrapport 2023 om att förbättra svensk kollektivtrafik för en hållbar framtid. Ladda ner nu.

Datadrivna beslut i fokus när Region Uppsala väljer Flowmapper

Region Uppsala väljer Flowmapper för smartare kollektivtrafik och AI-baserade tidtabeller, säkerställer effektiv användning av skattemedel.

800 miljoner skäl att revolutionera kollektivtrafiken

Förbättrad framkomlighet i kollektivtrafik kan spara 800 miljoner kronor årligen och göra varje resa mer njutbar.

Sundbybergs stad & datadriven kollektivtrafikplanering

Niklas Petrov revolutionerar Sundbybergs kollektivtrafik med Flowmapper. Upptäck resan mot en framtida, smartare och mer effektiv trafikplanering.

Hur kan vi förbättra punktligheten?

Utforska Skånetrafikens 2022 rapport om punktlighetens roll i kundnöjdhet och digitaliseringens bidrag till effektivare tidtabeller.

Hur bra fungerar BRT-linjer?

Trots investeringar på hundratals miljoner i busskörfält och signalprioritering, kvarstår variationer i restider. Hur effektiva är BRT-linjerna egentligen?

Uppsala kommun

Utforska hur Uppsala kommun använder Flowmapper för innovativ och effektiv trafikplanering och stadsutveckling.

Flowmapper - framtiden för Malmös kollektivtrafik

Utforska Malmös Stads arbete med Flowmapper för smartare och effektivare stadstrafiklösningar.

Flowmapper Indicator, en avancerad nyckeltalsrapport

Flowmapper, en nyckeltalsrapport på 11 sekunder från 40 miljarder datapunkter.

Contact us for a live demo!

Want to know more about our products and services? We'll help you to implement and optimize your public transport!