Verktyg och tjänster

Flowmapper Analytics

Flowmappers Analytics är det första analysverktyget som med exakt precision visualiserar hur kollektivtrafiken flyter i staden. Genom att kombinera illustrativa kartor med informativa grafer, kan ni analysera med unik noggrannhet. 

Vy över Flowmapper Analysverktyg

Analysverktyg för planering av kollektivtrafik

För att kunna optimera kollektivtrafiken är det viktigt att ha en tydlig bild över framkomligheten och punktligheten. Jämför, följ upp åtgärder och skapa en gemensam grund för samarbete mellan kommun, kollektivtrafikhuvudmän och operatör - allt i ett verktyg. 


Följ upp åtgärder på kollektivtrafiken

Fick satsningen önskad effekt? Att följa upp åtgärder i Flowmapper Analytics är snabbt, intuitivt och faktabaserat. Genom historisk data och realtidsdata kan ni enkelt se vilka åtgärder som fick önskad effekt på bussarnas hastighet, framkomlighet och punktlighet.


Studera framkomlighet och punktlighet

Analysera en enskild linje, sträcka, korsning eller ett helt kollektivtrafiksystem. Upptäck hur restiden och hastigheten varierar över dygnet, veckan eller ett helt år. Genom miljontals positionsdata från bussarna kan ni utforska hur trafiken flyter.


Skapa konsensus snabbare med Flowmappers visuella verktyg ​

Flowmapper Analytics är mer än bara flöden på en karta. Det flexibla verktyget för analys av kollektivtrafiken hjälper er att på ett enkelt sätt kommunicera komplexa koncept till kollegor och samarbetspartners, så att ni tillsammans kan optimera kollektivtrafiken i er stad.


Utforska medelhastighet, restidsökning och restidsspridning ​

Att kunna planera kollektivtrafik som är prioriterad och attraktiv har aldrig varit enklare. I Flowmapper Analytics kan ni enkelt se hur ni kan förbättra restiden och upplevelsen för resenärerna.


Nyttja verktyget när och var ni vill

Analytics är ett molnbaserat verktyg - allt ni behöver är tillgång till internet. Med obegränsade licenser inom organisationen kan ni implementera ett datadrivet arbetssätt och nyttja verktyget i ert dagliga arbete. 

Flowmappers team står redo att hjälpa er komma igång med verktyget! 

Kollektivtrafik som är mätbar och datadriven

Jag vill börja arbeta datadrivet