Tjänster

Flowmapper – Export av GIS-data till eget system

Flowmappers tjänst för GIS-export passar bra om det är en specifik fråga som ni själva vill kunna analysera i ert eget GIS-verktyg. ​

Så här går det till

  1. Välj vilken eller vilka linjer som ni vill ha data för. ​
  2. Välj vilken tidsperiod som ni vill ha data för ​
  3. Välj vilken data som ska finnas i attributtabellen exempelvis medelpassagetid för en viss tidpunkt eller medelhastighet för en viss tidpunkt. ​

Vad får ni?  ​

Två shape-filer för varje linje, en för respektive riktning. Hela linjen delas in i 25 meter långa segment som illustreras av polygoner. Alla segment (polygoner) har utöver attribut för koordinat och numrering även attribut för det som ni valt, exempelvis: ​

  • Medelpassagetid för respektive segment kl 07:00-08:00 vardagar. ​