Tjänster

Beställning av trafikrapporter ​

Beställning av enskilda rapporter inför planerade åtgärder inom trafiksystemet passar bra när ni inte har tid att analysera själva utan bara vill få fram var fördröjningar uppstår, hur ofta de uppstår samt hur stora tidsfördröjningarna är. 

Rapporter av trafikflödet kan tas fram för en enskild plats, en hel linje eller en hel stad. Rapporten anpassas givetvis efter era önskemål. I detta alternativ är det våra duktiga trafikplanerarkollegor som tar fram rapporter i dialog mer er.​

Så här går det till

  1. Välj vilken plats eller linje som ska analyseras. ​​

  2. Välj vilken tidsperiod som ni vill att vi analyserar data ifrån. ​​

  3. Tyréns tar fram en rapport, exempel på rapporter ser ni nedan, men har ni andra önskemål så anpassar vi upplägget efter det.​

  4. Rapporten skickas till er. ​​

  5. En vecka efter att granskningsversionen är klar, hålls ett slutseminarium.

Ladda ner rapportexempel

Är du intresserad av en trafikrapport?

Kontakta oss