Tjänster

Flowmapper – Abonnemang av plattform

Genom att kontinuerligt analysera trafikflödet och följa upp trafikåtgärder skapar du en hållbar trafikplanering. Flowmappers plattform är molnbaserad och kräver inga programvaror för dig som användare. Ett abonnemang av tjänsten passar bra om ni själva vill analysera en enskild linje eller hela kollektivtrafiksystemet.

Plattformen gör det enkelt att

  • Identifiera framkomlighetsbrister ​
  • Kvantifiera framkomlighetsbrister ​
  • Följa upp vilken effekt som olika åtgärder ger   ​

 Så här går det till

  1. Välj hur långt abonnemang som ni vill ha, minst två månader
  2. Välj vilken eller vilka linjer som ska analyseras ​
  3. Välj vilken tidsperiod som ni vill ha data för (datan uppdateras varje månad med ny data). ​

Vad får ni?  ​

Ni får inloggningsuppgifter till Flowmapper samt ett introduktionsmöte där vi går igenom hur Flowmapper fungerar. ​

I Flowmapper har ni tillgång till de linjer som ni köpt information om under den tid som är avtalat. ​

  • Fri tillgång till Flowmapper under abonnemangstiden för den data som ni köpt in. ​
  • Uppstartsmöte​
  • Support från trafikexperter på Tyréns​

Vill du ha tillgång till Flowmapper?

Kontakta oss