Tjänster

Flowmapper är en analysplattform som ger dig svar på hur lång tid kollektivtrafiken befinner sig i köer och hur framkomligheten förändras under dygnet. Plattformen hjälper dig att optimera kollektivtrafiken genom att tydligt visa var gatunätet bör byggas om och justeras för att på så sätt minska restider, förbättra trafikflödet och få bort flaskhalsar i kollektivtrafiken.

Flowmapper har fler olika vyer som synliggör olika aspekter av framkomlighet. Det gör verktyget lättanvänt utifrån en rad användningsområden. Plattformen är molnbaserad och kräver därför inga programvaror för dig som användare. Vi erbjuder i dagsläget tre möjliga sätt för dig som kund att använda tjänsten.

Flowmapper – Abonnemang av plattform​

Genom att kontinuerligt analysera trafikflödet och följa upp trafikåtgärder skapar du en hållbar trafikplanering. Flowmappers plattform är m...

Flowmapper – Beställning av trafikrapporter ​

Beställning av enskilda rapporter inför planerade åtgärder inom trafiksystemet passar bra när ni inte har tid att analysera själva utan bara...

Flowmapper – GIS-export till eget system  ​

Flowmappers tjänst för GIS-export passar bra om det är en specifik fråga som ni själva vill kunna analysera i ert eget GIS-verktyg. ​