Så här går det till

Flowmapper samlar in och lagrar data löpande vilket gör det möjligt att studera förändringar över tid. Analysplattformen är utvecklad för att enkelt kunna visa olika typer av aspekter av framkomlighet så som medelhastighet, andel långsamtgående, ackumlerad körtid mm. Statistiken är visualiserad på 25-meters sträckor, vilket ger en unik noggrannhet.

 1. Fordonen lämnar ifrån sig en signal​
  Varje kollektivtrafikfordon sänder med bara några få sekunders mellanrum ut var de befinner sig.
 2. Denna positionsdata samlar vi in och lagrar​
  Det blir snabbt mycket data, vi har flera miljarder positioneringar.
 3. Kvalitetsgranskas och bearbetas​
  Data med låg kvalitet sorteras bort och nyckelfaktorer räknas fram.
 4. Visualiseras
  Datan visualiseras i en användarvänlig och webbaserad plattform. Där interaktiva kartor och grafer visualiserar framkomligheten

Se en presentation av tjänsten

Se en inspelad presentation av tjänsten från ett välbesökt webbinarium våren 2021. Och du, hör av dig om du vill veta mer.

Se en inspelad presentation