Om Flowmapper

Flowmapper är en analysplattform som har utvecklas som ett innovationsprojekt finansierat av Sven Tyréns stiftelse. Med hjälp av Flowmapper kan du effektivisera kollektivtrafiken, förkorta restiden och minska koldioxidutsläppen.

Så fungerar Flowmapper

Flowmapper samlar in och lagrar data löpande vilket gör det möjligt att studera förändringar över tid. Analysplattformen är utvecklad för att enkelt kunna visa olika typer av aspekter av framkomlighet så som medelhastighet, andel långsamtgående, ackumlerad körtid mm. Statistiken är visualiserad på 25-meters sträckor, vilket ger en unik noggrannhet.

Flowmapper använder den positionsdata som bussar, spårvagnar och tåg i kollektivtrafiken sänder ifrån sig med ett par sekunders mellanrum. Den mycket stora mängden data lagras och kvalitetsgranskas i en databas för att sedan visualiseras i en webbplattform.

Resultatet blir ett kraftfullt verktyg för att analysera, identifiera och kvantifiera framkomligheten i kollektivtrafiken utifrån miljontals datapunkter. Flowmapper samlar in och lagrar data löpande vilket gör det möjligt att studera förändringar över tid.

Flowmapper visar framkomlighet i kollektivtrafik

Analysplattformen är utvecklad för att enkelt kunna visa olika typer av aspekter av framkomlighet så som medelhastighet, andel långsamtgående, ackumulerad körtid mm. Statistiken är visualiserad på 25-meters sträckor, vilket ger en unik noggrannhet.

Så här går det till

  1. Fordonen lämnar ifrån sig en signal​. Varje kollektivtrafikfordon sänder med bara några få sekunders mellanrum ut var de befinner sig.
  1. Denna positionsdata samlar vi in och lagrar​. Det blir snabbt mycket data, vi har flera miljarder positioneringar.
  1. Kvalitetsgranskas och bearbetas​. Data med låg kvalitet sorteras bort och nyckelfaktorer räknas fram.
  1. Visualiseras​. Datan visualiseras i en användarvänlig och webbaserad plattform. Där interaktiva kartor och grafer visualiserar framkomligheten.
Laddar

Se en presentation av Flowmapper

Inspelad presentation av tjänsten från ett välbesökt webbinarium våren 2021.

Vill du veta mer om Flowmapper? Kontakta oss för en demo så berättar vi mer.

Boka demo