Om Flowmapper

Datadrivna verktyg skapar attraktiv och effektiv kollektivtrafik. Flowmapper bidrar med modern teknologi för att skapa bättre samhällen och smartare arbetssätt. 

Sju miljarder datapunkter kan inte ha fel - vi vet hur trafiken flyter i er stad

Teamet bakom Flowmapper arbetar hängivet för att hjälpa er skapa störst värde för resenärerna, till en rimlig kostnad. Med marknadens mest precisa och exakta data som grund leder vi utvecklingen för en datadriven kollektivtrafik.

Varje år kostar fördröjningar i kollektivtrafiken samhället hundratals miljoner kronor. Vi vill hjälpa branschen att arbeta smartare och datadrivet - för morgondagens kollektivtrafik. Med sju miljarder datapunkter som grund kan ni planera en kollektivtrafik som är baserad på hur trafikflödena faktiskt ser ut. Flowmapper hjälper er att skapa en tillförlitlig kollektivtrafik - med minskade utgifter och kortare restid.

Kommuner, kollektivtrafikhuvudmän och operatörer kan nu optimera sina kollektivtrafikflöden, få optimala tidtabeller och göra satsningar på infrastruktur och busslinjer som faktiskt gör skillnad – för resenärerna, miljön och lokalsamhället.

Flowmapper är en del av Tyréns, Sveriges ledande aktör inom innovativ och hållbart samhällsbyggande.

Vy över Flowmapper Analysverktyg
Laddar

Se en presentation av Flowmapper

Inspelad presentation av tjänsten från ett välbesökt webbinarium våren 2021.

Vill du veta mer om Flowmapper? Kontakta oss!

Kontakta oss