Nyheter

Lansering Flowmapper Indicator

Tänk om man kunde få samma nyckeltal för alla kollektivtrafiklinjer så att man kan se vilka linjer som har vilka utmaningar. Och att nyckeltalen uppdateras med jämna mellanrum så att vi kan se utvecklingen över tid och följa att åtgärder leder till en attraktivare kollektivtrafik.

❯❯ Ta mig direkt till registreringen

 

Det är detta som Indicator handlar om. Indicator är en nyckeltalsrapport som vi automatgenerera från Flowmappers enorma databas. Detta görs för alla 1 300 linjer som vi har i vår databas. Nyckeltalen är framtagna tillsammans med de RKM:er som har kommit längst när det gäller att jobba datadrivet. Nyckeltalen grundar sig på framgångskriterierna i ”Guidelines för en attraktiv kollektivtrafik”. Hur ofta man vill följa upp sina kollektivtrafiklinjer och vilken tidsperiod som ska visas väljer man själv. Det gör indicator användbar både för uppföljning av åtgärder, månadsrapporter och årliga kollektivtrafikbokslut.

Vet du hur dina kollektivtrafiklinjer mår? Det gör vi!

❯❯ Ta mig direkt till registreringen