Känner du igen utmaningarna?

Hur många sekunder hindras bussar egentligen av signalkorsningar, köer och gupp? Hur förändras framkomligheten över dygnet? Hur skiljer sig hastigheten mellan linjens olika riktningar? 

Vi visar exakt var och hur stora fördröjningarna är.

Vilka utmaningar står du inför?

 • Jobbar du med åtgärder för att öka framkomligheten i kollektivtrafiksystemet? ​
  Men vilka platser ger upphov till störst förseningar? Vilka åtgärder ger störst effekt till lägst kostnad? ​
 • Variationer mellan turer?
  Vilka turer påverkas mest? Är tidtabellen anpassad efter faktisk körtid?
 • Ser du behov av mer åtgärdsuppföljning? ​
  Har ni genomfört åtgärder men är osäkra på vilken effekt det har gett? Går det att justera signalprioriteringen för att uppnå större effekter? Bör ett busskörfält förlängas för att undvika köbildning inför busskörfältet?​
 • Finns meningsskiljaktigheter i pågående projekt eller samarbeten? 
  Finns det meningsskiljaktigheter om vilka åtgärder som ska prioriteras eller  vilken effekt som olika insatser medfört? Har olika parter olika uppfattningar om hur trafiksystemet fungerar?​
 • Är befintlig data otillgänglig?​
  Är befintlig data svår att använda? Data kanske bara finns tillgänglig i excel-filer med oändligt antal rader och kolumner?

Testa Flowmapper kostnadsfritt

Skicka ett mejl till flowmapper@tyrens.se för en kostnadsfri demo av tjänsten.

Du är inte ensam

Tidigare metoder för att kartlägga framkomligheten i kollektivtrafiksystemet har brister avseende tillförlitlighet, noggrannhet och möjlighet att kvantifiera.

 • Flowmapper visar hur restiden varierar mellan olika turer. Det är enkelt att se var tidtabellen är anpassad efter faktisk körtid och var tidtabellen behöver anpassas.​
 • Data uppdateras löpande vilket gör det enkelt att jämföra framkomligheten under olika perioder exempelvis före och efter en åtgärd. Det gör det enkelt att se vilken effekt som uppnåtts.
 • Flowmapper ger fakta med en unik noggrannhet vilket eliminerar behovet av att tolka och spekulera.  
 • Flowmapper bygger på intuitiva kartor som gör det enkelt att förstå var man befinner sig och vilken data man tittar på.