Hur kan jag ta del av Flowmapper?

Flowmapper - Rapport  ​

Passar bra när ni inte har tid att analysera själva utan bara vill få fram var fördröjningar uppstår utmed en linje samt hur stora tidsfördröjningarna är. Det ger förutsättningar att kunna genomföra de mest kostnadseffektiva åtgärderna i relation till tidsvinst. ​

Så här går det till:  ​

 • Välj vilken eller vilka linjer som ska analyseras ​
 • Välj vilken tidsperiod som ni vill att vi analyserar data ifrån ​
 • Tyréns tar fram en rapport, omfattning redovisas i följande typrapport. ​
 • Rapporten skickas till er. ​
 • En vecka efter att granskningsversionen är klar, hålls ett slutseminarium. ​

Vad får ni?  ​

En rapport som visar: ​

 • var det finns framkomlighetsbrister utmed en linje ​
 • hur omfattande respektive brist är ​
 • genomsnittlig passertid för respektive hållplats ​
 • rekommendationer för hur framkomligheten kan ökas ​
 • För exakt omfattning se bifogad typrapport
 • Ett seminarium där vi går igenom rapporten samt tillsammans har möjlighet att djupdyka i de punkter som ni vill få mer kunskap om i Flowmapper. ​