Hur kan jag ta del av Flowmapper?

Flowmapper - Plattform​

Passar bra om ni själva vill analysera en enskild linje eller hela kollektivtrafiksystemet.

Plattformen gör det enkelt att: ​

  • identifiera framkomlighetsbrister ​
  • kvantifiera framkomlighetsbrister ​
  • följa upp vilken effekt som olika åtgärder ger   ​

 Så här går det till:  ​

  •  Välj hur långt abonnemang som ni vill ha, minst två månader
  • Välj vilken eller vilka linjer som ska analyseras ​
  • Välj vilken tidsperiod som ni vill ha data för (datan uppdateras varje månad med ny data). ​

Ni får inloggningsuppgifter till Flowmapper samt ett introduktionsmöte där vi går igenom hur Flowmapper fungerar. ​

I Flowmapper har ni tillgång till de linjer som ni köpt information om under den tid som är avtalat. ​

Vad får ni?  ​

  • Fri tillgång till Flowmapper under abonnemangstiden för den data som ni köpt in. ​
  • Uppstartsmöte​
  • Support från trafikexperter på Tyréns​