Hur kan jag ta del av Flowmapper?

Flowmapper - GIS-export   ​

Passar bra om det är en specifik fråga som ni själva vill kunna analysera i ert eget GIS-verktyg. ​

Så här går det till:  ​

  • Välj vilken eller vilka linjer som ni vill ha data för. ​
  • Välj vilken tidsperiod som ni vill ha data för ​
  • Välj vilken data som ska finnas i attributtabellen exempelvis medelpassagetid för en viss tidpunkt eller medelhastighet för en viss tidpunkt. ​

Vad får ni?  ​

Två shape-filer för varje linje, en för respektive riktning. Hela linjen delas in i 25 meter långa segment som illustreras av polygoner. Alla segment (polygoner) har utöver attribut för koordinat och numrering även attribut för det som ni valt, exempelvis: ​

  • medelpassagetid för respektive segment kl 07:00-08:00 vardagar ​