Hur kan jag ta del av Flowmapper?

Flowmapper - Abonnemang  ​

Passar bra om ni själva vill analysera en enskild linje eller hela kollektivtrafiksystemet.

Plattformen gör det enkelt att: ​

  • identifiera framkomlighetsbrister ​
  • kvantifiera framkomlighetsbrister ​
  • följa upp vilken effekt som olika åtgärder ger   ​

 Så här går det till:  ​

  •  Välj hur långt abonnemang som ni vill ha, två månader eller 1 år. ​
  • Välj vilken eller vilka linjer som ska analyseras ​
  • Välj vilken tidsperiod som ni vill ha data för (vid 1-årsabonemang så uppdateras datan en gång i kvartalet) ​

Ni får inloggningsuppgifter till Flowmapper samt ett introduktionsmöte där vi går igenom hur Flowmapper fungerar. ​

I Flowmapper har ni tillgång till de linjer som ni köpt information om under den tid som är avtalat. ​

Vad får ni?  ​

Fri tillgång till Flowmapper under abonnemangstiden för den data som ni köpt in. ​