Flowmapper

Flowmapper Timetable AI

Punktlighet på riktigt. Flowmapper Timetable AI använder bussarnas faktiska körtider som grund, och tar fram optimala tidtabeller med hjälp av artificiell intelligens. Dra ner på regleringstid, restid och få en mer punktlig kollektivtrafik, till lägre kostnad. Bra för resenärerna, miljön och ekonomin.

Förkorta restiden

Flowmapper samlar in och kvalitetsgranskar positionsdata från alla bussar med bara ett par sekunders mellanrum. Det innebär att vi har över sju miljarder datapunkter, som gör att vi vet när bussen borde gå. 


Minimera bussens regleringstid

Att bussen står still och väntar in tidtabellen är en onödig belastning på miljön och ekonomin. Genom en tidtabell som baseras på bussens faktiska körtid, som varierar över dygnet, kan ni minimera onödig regleringstid. 


Bättre flöden och arbetsmiljö

Genom en tidtabell som speglar verklighetens körtider, optimeras trafikflödena i staden. Timetable AI leder till bättre framkomlighet på regleringshållplatser, kortare restid, bättre arbetsmiljö för chaufförerna och ökad kostnadseffektivitet. 


Förbättra samarbetet mellan operatör och kollektivtrafikhuvudman

Genom Flowmapper Timetable AI får ni större insyn i hur körtiderna faktiskt ser ut. Dessutom ges ni möjligheten att ha en gemensam utgångspunkt för samarbetet mellan operatör och kollektivtrafikhuvudman - en utgångspunkt som bygger på fakta.


Minimera manuellt arbete med tidtabellsläggning

Frigör tid för medarbetare genom optimala tidtabeller. På så sätt får ni mer tid över till att arbeta proaktivt med att skapa ytterligare värde för resenärerna. 


Så fungerar Timetable AI

Genom bussarnas faktiska körtid genererar vi en tidtabell för era linjer. Ni väljer hur många linjer ni vill ha en optimal tidtabell för, och vi levererar optimala tidtabeller. Verktyget är kompatibelt med Rebus.

Kontakta oss så hjälper vi dig igång

Jag vill ha en optimal tidtabell

Flowmapper ❤️ Rebus

Sedan 2022 har vi på Forsler Stjerna ett nära samarbete med Tyréns för att säkerställa dataöverföring mellan systemen Rebus och Flowmapper. Målet är att du ska kunna dra nytta av Flowmappers 30 miljarder högkvalitativa data och oslagbara planerings- och analysverktyg för kollektivtrafiken. 

Läs mer om samarbetet med Rebus