En exakt bild av trafikflödena!

Optimera kollektivtrafiken med datadrivna analyser i Flowmapper Analytics. Du får exakt precision och sparar tid för optimering av kollektivtrafiken

Flowmapper Analytics är ett analysverktyg som ger exakt precision för att visualisera hur kollektivtrafiken flyter i staden. Det ger en tydlig bild över framkomlighet och punktlighet och kan användas för att optimera kollektivtrafiken. Genom historisk och realtidsdata kan användarna följa upp åtgärder och se vilka som fick önskad effekt på bussarnas hastighet, framkomlighet och punktlighet. Verktyget är molnbaserat och kan användas var som helst med obegränsade licenser inom organisationen. Flowmappers team är tillgängliga för att hjälpa användarna att komma igång med verktyget.

Analysverktyg för effektivare kollektivtrafik

För att optimera kollektivtrafiken är det avgörande att ha en klar bild över framkomligheten och punktligheten. Med Flowmapper Analytics kan du jämföra, följa upp åtgärder och skapa en gemensam grund för samarbete mellan kommun, kollektivtrafikhuvudmän och operatör, allt inom ett och samma verktyg.

Bilden visar medelhastigheten.

Följ upp åtgärderna

Fick satsningen önskad effekt? Att följa upp åtgärder i Flowmapper Analytics är snabbt, intuitivt och faktabaserat. Genom historisk data och realtidsdata kan ni enkelt se vilka åtgärder som fick önskad effekt på bussarnas hastighet, framkomlighet och punktlighet.

Bilden visar hastigheten över dygnet.

Studera framkomlighet och punktlighet

Analysera en enskild linje, sträcka, korsning eller ett helt kollektivtrafiksystem. Upptäck hur restiden och hastigheten varierar över dygnet, veckan eller ett helt år. Genom miljontals positionsdata från bussarna kan ni utforska hur trafiken flyter.


Skapa konsensus snabbare med Flowmappers visuella verktyg ​

Flowmapper Analytics är mer än bara flöden på en karta. Det flexibla verktyget för analys av kollektivtrafiken hjälper er att på ett enkelt sätt kommunicera komplexa koncept till kollegor och samarbetspartners, så att ni tillsammans kan optimera kollektivtrafiken i er stad.


Utforska medelhastighet, restidsökning och restidsspridning ​

Att kunna planera kollektivtrafik som är prioriterad och attraktiv har aldrig varit enklare. I Flowmapper Analytics kan ni enkelt se hur ni kan förbättra restiden och upplevelsen för resenärerna.


Nyttja verktyget när och var ni vill

Analytics är ett molnbaserat verktyg - allt ni behöver är tillgång till internet. Med obegränsade licenser inom organisationen kan ni implementera ett datadrivet arbetssätt och nyttja verktyget i ert dagliga arbete. 

Flowmappers team står redo att hjälpa er komma igång med verktyget!