Användningsområden

Optimering av tidtabeller

Minska restiden och få nöjdare kunder. Flowmapper visar hur restiden varierar mellan olika turer och hur du med olika justeringar kan optimera tidtabeller. Det är enkelt att se var tidtabellen matchar faktisk körtid och var tidtabellen behöver anpassas. Flowmapper är även ett verktyg väl lämpat för hållplatsplacering.

Färre förseningar, kortare restid och nöjda resenärer

Flowmapper identifierar och kvantifierar framkomlighetsbrister i kollektivtrafiken med en unik noggrannhet. Eftersom den insamlade datan ger faktiska reglertider kan Flowmapper användas för att optimera en kollektivtrafiklinje. Reglertiderna kan enkelt studeras och linjesträckningen kan planeras så att problempunkter och flaskhalsar undviks. Detta kan användas för effektivisering och tidtabellsoptimering som minskar kostnader för kollektivtrafikhuvudmannen och restid för resenären.

Mindre utsläpp och stora besparingar

Flowmapper analyserar framkomligheten i ert kollektivtrafiksystem och identifierar trafikproblem i städer. Vi ger dig förslag på åtgärder för ett bättre trafikflöde baserat på fakta som enkelt kan följas upp och utvärderas. Plattformen bygger på intuitiva kartor som gör det enkelt att förstå var man befinner sig och vilken data man tittar på.

Om en tidtabell anpassas till faktisk körtid kan restiden minskas med mellan 1-2 minuter under stora delar av dygnet på en sträcka. Sett till den totala restiden på berörd sträcka är detta en tidsbesparing på mellan 5-10 %.

Exempel på rapport för optimering av tidtabell

Nyfiken på Flowmapper och optimering av tidtabeller? 

Boka demo