Användningsområden

Ett bra trafikflöde under hela dygnet medför stora vinster för resenärer, miljön och kollektivtrafiken. Den stora mängden data som Flowmapper erbjuder innebär nya möjligheter att studera framkomligheten i ett helt kollektivtrafiksystem, på en enskild linje, längs en sträcka eller i en enskild korsning. Korsningar och sträckor kan markeras för att se hur restiden och hastigheten genom dem varierar över dygnet, veckan eller ett helt år.

Ta fram underlag inför beslut om förbättringsåtgärder

Flowmapper ger fakta med en unik noggrannhet vilket eliminerar behovet av att tolka och spekulera. Systemet innehåller mer än 7 miljarder data som uppdateras löpande gör det enkelt att jämföra framkomligheten under olika perioder exempelvis före och efter en åtgärd. Vi vet exakt var och hur stora fördröjningarna är och hur det bäst kan åtgärdas. Flowmapper visar kollektivtrafikfordons framkomlighet under dygnets alla timmar och låter dig ta klimatsmarta beslut baserade på fakta.

– Verktyget ger förutsättningar för att optimera kollektivtrafiken genom att tydligt visa var gatunätet bör byggas om, säger Eva-Marie Wenehed, trafikplanerare på Tyréns.

Resultatet av ett bra trafikflöde blir färre förseningar, mindre utsläpp och minskade kostnader.

Boka demo