Användningsområden

Flowmapper har fler olika vyer som synliggör olika aspekter av framkomlighet i trafiken. Det gör verktyget lättanvänt utifrån en rad användningsområden. Hur många sekunder hindras bussar egentligen av signalkorsningar, köer och gupp? Hur förändras framkomligheten över dygnet? Hur skiljer sig hastigheten mellan linjens olika riktningar? 

Analys av kollektivtrafik

Flowmapper analyserar framkomligheten i ert kollektivtrafiksystem och identifierar trafikproblem i städer. Vi ger dig förslag på åtgärder fö...

Optimering av tidtabeller

Minska restiden och få nöjdare kunder. Flowmapper visar hur restiden varierar mellan olika turer och hur du med olika justeringar kan optimera tidtabeller.

Förbättrade trafikflöden

Ett bra trafikflöde under hela dygnet medför stora vinster för resenärer, miljön och kollektivtrafiken. Den stora mängden data som Flowmappe...